24 077 Drugbeleid

Nr. 459 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2020

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 22 januari 2020 is gevraagd om een reactie op «Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971» betreffende de aanbevelingen van de WHO aangaande cannabis en het toevoegen van nieuwe psychoactieve stoffen aan de internationale lijsten met verboden stoffen. Dit verzoek was gericht aan Minister Grapperhaus. Aangezien ik de internationale aspecten van het drugsdossier coördineer, zal ik met deze brief voldoen aan het verzoek.

Van 2 tot en met 6 maart aanstaande vindt de 63e sessie plaats van de Commission on Narcotic Drugs (CND) in Wenen. Tijdens deze sessie zullen de 53 leden van de Commissie stemmen over de risicobeoordeling van cannabis opgesteld door de WHO en het toevoegen van nieuwe psychoactieve stoffen aan de internationale controlelijsten met verboden stoffen. In algemene zin staat Nederland altijd positief ten opzichte van aanbevelingen van de WHO. Ten behoeve van bespreking en stemming gedurende de CND wordt momenteel een gemeenschappelijk standpunt van de EU voorbereid in de Horizontale Werkgroep Drugs (HDG) waarover vervolgens in de JBZ-raad wordt besloten. De 12 EU-lidstaten die lid zijn van de CND, waaronder Nederland, zijn bij het stemmen over stoffen op de internationale lijsten met verboden stoffen gebonden aan het gemeenschappelijke EU-standpunt en stemmen dus gelijk. De cannabisgerelateerde aanbevelingen van de WHO liggen bijzonder gevoelig bij sommige leden van de CND en het is, los van het gemeenschappelijke EU-standpunt, nog maar de vraag of alle aanbevelingen tot stemming zullen worden gebracht. De voorzitter van de CND organiseert de komende weken een intensief consultatieproces met alle landen die in Wenen vertegenwoordigd zijn om consensus te bereiken over hoe de aanbevelingen gedurende de CND te behandelen.

Na de sessie van de Commission on Narcotic Drugs, zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten van de stemmingen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven