Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024077 nr. 449

24 077 Drugbeleid

Nr. 449 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Tijdens het debat over de drugsproblematiek in Nederland op 11 september jl. (Handelingen II 2018/19, nr. 107, items 6 en 9) heb ik toegezegd uw Kamer het verslag van de meest recente vergadering van de Commission on Narcotic Drugs (CND) van de Verenigde Naties (VN) toe te zenden. Dit verslag is als bijlage bij deze brief gevoegd1. De beraadslagingen over de aanbevelingen van de World Health Organization (WHO) tot opname van een aantal stoffen op de bijlagen van de VN-drugsverdragen is weergegeven op de bladzijden 55 tot en met 60. Op de bladzijden 37 tot en met 40 staan de uitkomsten van de stemming over deze aanbevelingen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl