Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824077 nr. 416

24 077 Drugbeleid

Nr. 416 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2018

Hierbij sturen wij u het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen toe1, zoals dat vandaag aan ons is aangeboden door de voorzitter, professor André Knottnerus. Wij danken de commissie voor het advies, dat in korte tijd tot stand is gekomen. Wij streven ernaar uw Kamer op korte termijn onze reactie op het advies toe te sturen. Deze reactie zal tevens meer inzicht geven in het verdere proces voor betrokkenen zoals gemeenten, coffeeshops en ondernemers.

Na bestudering van het advies wordt gestart met het opstellen van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) behorende bij het wetsvoorstel Experiment Gesloten Coffeeshopketen. In de AMvB wordt de inrichting van het experiment nader bepaald. Om de parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van deze AMvB volledig te waarborgen, is in het conceptwetsvoorstel een voorhangbepaling opgenomen.

Het conceptwetsvoorstel Experiment Gesloten Coffeeshopketen is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Wij zijn nog in afwachting van hun advies. Wij verwachten dat aanbieding van het conceptwetsvoorstel aan de Tweede Kamer niet meer voor aanvang van het zomerreces kan plaatsvinden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl