Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624077 nr. 365

24 077 Drugbeleid

Nr. 365 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2016

Op 8 maart hebben wij u de beantwoording gestuurd van de vragen die door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan ons waren voorgelegd over de brief d.d. 20 november 2015 inzake reactie op bericht «Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne» (Kamerstuk 24 077, nr. 359). Ons is gebleken dat er over het antwoord op vraag 67 misverstanden kunnen bestaan. De vraag en het antwoord luiden:

67

Waar is de winstuitkering in 2007 en 2012 in de jaarverslagen te vinden?

67

Di-AcetylM BV heeft twee keer dividend uitgekeerd. Dit is in de Jaarberichten 2008 (uitkering 2007) en 2010 (uitkering 2010) van Di-AcetylM BV te vinden.

Dit antwoord is gebaseerd op de bij VWS beschikbare documenten. Nadat hier door de media vragen over zijn gesteld is ons gebleken dat het document waar wij in deze vraag naar verwijzen en waar over VWS beschikt, een uitgebreider document is dan de Jaarrekening die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is te verklaren door het feit dat er (zoals op de internetsite van de KvK staat) voor kleinere ondernemingen, zoals Di-AcetylM BV, beperktere publicatie eisen zijn dan voor grotere ondernemingen.

Wij zijn bij het beantwoorden van deze vragen niet nagegaan of de Jaarrekening 2008 die bij de Kamer van Koophandel was gedeponeerd, identiek was. Wij beschikken immers zelf over de verantwoording van het bedrijf. Overigens bevat dat uitgebreide document, zo wordt ook vanuit Di-AcetylM BV aangegeven, geen informatie die niet in de openbaarheid zou mogen komen. Het bedrijf geeft aan dat desgevraagd het verslag aan de NRC ter beschikking is gesteld. Deze passieve openbaarheid is actief geworden. Het is te vinden op de internetsite van het Slotervaart ziekenhuis.1

Het leek ons goed u hier van op de hoogte te stellen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn