24 077 Drugbeleid

Nr. 351 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 11 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat boeren, natuurbeheerders en particulieren veel last hebben van het dumpen van drugsafval;

constaterende dat zij in bijna alle gevallen zelf voor de kosten van het opruimen van dit drugsafval moeten opdraaien omdat het lastig is deze kosten op een dader te verhalen;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat boeren, natuurbeheerders en particulieren opdraaien voor de kosten van het opruimen van drugsafval van anderen;

verzoekt de regering, na te gaan of de compensatieregeling voor boeren, natuurbeheerders en particulieren verbeterd dient te worden en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Oskam

Berndsen-Jansen

Naar boven