Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201524077 nr. 335

24 077 Drugbeleid

Nr. 335 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2014

Hierbij zend ik u het rapport «Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs» van het Zorginstituut Nederland (ZiNL)1. Het ZiNL geeft met dit rapport antwoorden op de vragen die ik begin dit jaar stelde over de ontwikkelingen in de verslavingszorg en in hoeverre overal effectieve en efficiënte zorg wordt geleverd. Dit past in de continue, systematische doorlichting van het pakket aan verzekerde prestaties in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De Tweede Kamer heeft mij in de procedurevergadering van 29 oktober jl. gevraagd om een beleidsreactie te ontvangen voorafgaand aan het Algemeen Overleg verslavingszorg van 2 december aanstaande. Het formuleren van een gedegen beleidsreactie neemt echter meer tijd in beslag. Uiterlijk begin volgend jaar zal ik u mijn reactie toezenden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl