Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201524077 nr. 323

24 077 Drugbeleid

Nr. 323 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN

Voorgesteld 16 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tientallen burgemeesters en gemeenteraden pleiten voor lokale experimenten met gereguleerde wietteelt;

constaterende dat de Adviescommissie Drugsbeleid, waarop de regering haar drugsbeleid baseert, ook pleit voor de doorontwikkeling van het coffeeshopbeleid via experimenten;

constaterende dat Nederland binnen de kaders van internationale verdragen de verkoop van cannabis via coffeeshops toestaat;

overwegende dat experimenten met gereguleerde wietteelt als doel hebben de volksgezondheid en de openbare orde beter te waarborgen;

verzoekt de regering, binnen een halfjaar een regio aan te wijzen waar een proef kan plaatsvinden met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Van Nispen