Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 306

24 077 Drugbeleid

Nr. 306 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft toegezegd de Kamer voor januari 2014 een brief te sturen met daarin onder meer opgenomen de resultaten van onderzoek naar kleinschalige wietteelt in Europa en de Verenigde Staten, een inventarisatie van initiatieven en experimenten van gemeenten en een overzicht van lokaal maatwerk en het afstandscriterium in gemeenten;

van mening dat het ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming in het softdrugs- en coffeeshopbeleid tevens relevant is om te kijken naar eventuele gezondheidseffecten van regulering of verbodsbepalingen, een inventarisatie van extra belastinginkomsten die regulering met zich mee zou brengen, alsmede een besparing op kosten als gevolg van inzet van politie en Openbaar Ministerie;

verzoekt de regering, het reeds toegezegde onderzoek dienovereenkomstig te verbreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Berndsen-Jansen