Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 305

24 077 Drugbeleid

Nr. 305 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om door middel van het ingezetenencriterium drugstoeristen te weren;

constaterende dat bij de handhaving van het ingezetenencriterium in samenspraak met de gemeenten sprake zal zijn van lokaal maatwerk en dat dit zo nodig gefaseerd zal worden ingevoerd;

overwegende dat het voor alle betrokkenen van belang is dat duidelijk is wanneer deze eventuele lokale fasering is afgerond en overal in Nederland het ingezetenencriterium wordt gehandhaafd;

constaterende dat de regering prioriteiten voor de nationale politie vaststelt en via deze weg betrokken is bij de handhaving van het ingezetenencriterium;

spreekt uit dat uiteindelijk zonder uitzondering in alle gemeenten het ingezetenencriterium moet worden gehandhaafd;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten binnen zes maanden een datum vast te stellen vanaf wanneer het ingezetenencriterium in alle gemeenten in Nederland wordt gehandhaafd, maar uiterlijk 1 juli 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind