Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 304

24 077 Drugbeleid

Nr. 304 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de strafwetgeving voor iedereen gelijk is;

overwegende dat dit principe ook moet gelden in situaties waarin handhaving van deze wetgeving aan de orde is, zoals bij de gedoogcriteria inzake handhaving van de Opiumwet;

constaterende dat bij de handhaving van het ingezetenencriterium in samenspraak met de gemeenten sprake zal zijn van lokaal maatwerk en dat dit zo nodig gefaseerd zal worden ingevoerd;

overwegende dat hierdoor in gelijke situaties verschillend zal worden omgegaan met het ingezetenencriterium;

verzoekt de regering, het ingezetenencriterium zonder uitzondering in alle gemeenten te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind