Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 303

24 077 Drugbeleid

Nr. 303 MOTIE VAN HET LID OSKAM

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het regeerakkoord met betrekking tot het ingezetenencriterium ruimte openlaat voor gefaseerde handhaving en lokaal maatwerk;

constaterende dat het regeerakkoord wel duidelijk is over het einddoel: alleen ingezetenen van Nederland hebben toegang tot coffeeshops;

verzoekt de regering, de Kamer ten minste eens per kwartaal nauwkeurig op de hoogte te houden over de voortgang en de stappen die zijn gezet in de richting van dit einddoel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam