Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 302

24 077 Drugbeleid

Nr. 302 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal gemeenteraden zich hebben uitgesproken voor verruimde mogelijkheden om het lokale softdrugsbeleid vorm te geven;

overwegende dat een aantal stadsbesturen de bereidheid heeft uitgesproken om te experimenteren hoe de eigen lokale wietbehoefte te bedienen is;

verzoekt de regering, in nauw overleg met deze stadsbesturen te onderzoeken hoe zo'n experiment veilig en verantwoord uit te voeren is en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren