Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 301

24 077 Drugbeleid

Nr. 301 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inzake de handhaving van het coffeeshopbeleid gestreefd wordt naar lokaal maatwerk;

overwegende dat gemeenten dan ook de bevoegdheden moeten worden toegekend om met het oog op de lokale veiligheid en de gezondheid van gebruikers hun lokale coffeeshopbeleid te bepalen en te handhaven, bijvoorbeeld door de exploitatie van een stadswietkwekerij;

verzoekt de regering, gemeenten de bevoegdheid toe te kennen om hun eigen lokale coffeeshopbeleid vorm te geven;

verzoekt de regering tevens, een aantal steden dat daartoe bereid is, op pilotbasis en onder strikt geformuleerde voorwaarden uit te zonderen van het huidige softdrugsbeleid waardoor stadskwekerijen kunnen voorzien in de lokale wietbehoefte, en de Kamer te informeren over de voortgang en de resultaten van deze experimenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren