Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 299

24 077 Drugbeleid

Nr. 299 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 17 januari 20103

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende gemeenten hebben aangegeven lokaal te willen experimenteren met wietteelt bedoeld voor de verkoop in coffeeshops;

constaterende dat Nederland binnen de kaders van internationale verdragen ruimte heeft gevonden voor gedoogbeleid voor de verkoop van cannabis;

constaterende dat ook andere landen binnen de kaders van internationale verdragen ruimte hebben gevonden voor het legaliseren van het gebruik en de productie van cannabis;

van mening dat kennis over de maatschappelijke effecten van gereguleerd softdrugsbeleid noodzakelijk is;

van mening dat door de wietteelt te reguleren:

  • 1. overlast in wijken kan worden voorkomen;

  • 2. illegale teelt kan worden tegengegaan door het uit de sfeer van de georganiseerde criminaliteit te halen;

verzoekt de regering, om lokale experimenten met gereguleerde wietteelt mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Kooiman