Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324077 nr. 298

24 077 Drugbeleid

Nr. 298 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de handhaving van het ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk;

constaterende dat in het lokale driehoeksoverleg door de burgemeester en de officier van justitie afspraken worden gemaakt over de inzet van de politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;

constaterende dat artikel 20 van de Politiewet 2012, conform het amendement-Berndsen-Jansen, regelt dat de vaststelling van de lokale prioriteiten en benodigde politiesterkte eerst plaatsvindt alvorens de nationale prioriteiten worden bepaald;

verzoekt de regering, om te respecteren dat het lokale driehoeksoverleg bepaalt of de nieuwe gedoogcriteria voor coffeeshopbeleid worden gehandhaafd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Kooiman