Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224077 nr. 271

24 077 Drugbeleid

Nr. 271 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIBI

Voorgesteld 28 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de wereld steeds meer overheden het element «harm reduction» leidend laten zijn in het drugsbeleid;

overwegende dat internationale drugsverdragen nadrukkelijk ruimte laten voor een dergelijk beleid;

overwegende dat het decriminaliseren van het gebruik van soorten drugs alsmede het strikt reguleren van de keten van soorten drugs, gezondheidsschade kan helpen te verminderen;

verzoekt de regering, zich internationaal in te spannen om het element «harm reduction» in de internationale verdragen te benadrukken en te pleiten voor lokaal maatwerk om dit element te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dibi