Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200924077 nr. 238

24 077
Drugbeleid

nr. 238
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 31 augustus 2009

Op donderdag 20 augustus is het besluit van 18 juli 2009, houdende wijziging van het Opiumwetbesluit in verband met de opname van het geneesmiddel heroïne cq diamorfine in de bijlage bij dat besluit in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden geplaatst (2009, 348).

Hiermee geef ik uitvoering aan artikel 4, eerste lid, van de Opiumwet, waarin is bepaald dat van de plaatsing onverwijld mededeling wordt gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink