Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200824077 nr. 205

24 077
Drugbeleid

nr. 205
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 20 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat anonieme internetbehandelingen voor mensen met een verslavingsprobleem goed blijken te werken;

constaterende, dat de dienstverleningsgelden (extramurale prestatie ggz) worden teruggetrokken en dat daardoor internettherapieën momenteel verliesgevend zijn;

constaterende, dat het aanbieden van internetbehandelingen niet past binnen de discussies van de eerste- of tweedelijnsbehandeling en dat richtlijnen voor anonimiteit momenteel niet bestaan;

overwegende, dat anonimiteit voorwaarde is voor de meeste deelnemers om deel te nemen aan therapie;

verzoekt de regering de knelpunten rondom internetbehandelingen te inventariseren en te bezien of een richtlijn anonimiteit mogelijk is;

verzoekt de regering tevens in overleg met de sector te bezien hoe het aanbod van internettherapie gewaarborgd kan blijven in 2008,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen