Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201024036 nr. 366

24 036
Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

nr. 366
BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2009

Hierbij bied ik u namens de vaste commissie voor Economische Zaken het onderzoek naar juridisch houdbare maatregelen ter bevordering van marktwerking tussen aan de snelweg gelegen benzinestations aan.1

Het onderzoek is uitgevoerd door mr. dr. H.H.B. Vedder, Universitair Hoofddocent bij de sectie Europees en Economisch Recht en prof. dr. L.W. Gormley, hoogleraar Europees recht, van de Rijksuniversiteit Groningen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,

Timmer


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.