Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524029 nr. 12

24 029
Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKSMAN EN CORNIELJE

Ontvangen 6 september 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 18b, tweede lid, toegevoegd:

De voordracht voor de voorzitter wordt gedaan door Onze Minister van Binnenlandse Zaken; van de overige leden wordt de voordracht van twee leden gedaan door de NBF en van twee leden door de VNG.

Toelichting

Dit amendement beoogt het «veld» een grotere betrokkenheid te geven bij de samenstelling van het bestuur.

Dijksman

Cornielje