Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202023987 nr. 385

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 385 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2020

Hierbij bied ik uw Kamer namens het kabinet een overzicht aan (bijlage 1)1 van de voorbereidingen die ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over hun toekomstig partnerschap moeten worden getroffen voor het aflopen van de overgangsperiode (hierna: readiness voorbereidingen). Tevens gaat dit overzicht in op de nationale voorbereidingen noodzakelijk voor de implementatie van het terugtrekkingsakkoord, dat een ordelijke terugtrekking van het VK uit de EU mogelijk heeft gemaakt. Ook worden in het overzicht enkele aandachtspunten benoemd bij het bereiken van een akkoord over het toekomstig partnerschap en bij het onverhoopt niet tot stand komen van zo een akkoord.

Ook bied ik uw Kamer de kabinetsappreciatie aan van de mededeling van de Europese Commissie (hierna: Commissie) over de readiness voorbereidingen op EU-niveau, getiteld getting ready for changes (COM(2020)324) (bijlage 2)2. Deze appreciatie vervangt het gebruikelijke BNC-fiche.

In het overzicht van voorbereidingen in bijlage 1 is als introductie een korte paragraaf opgenomen met de stand van zaken van de onderhandelingen met het VK over het toekomstig partnerschap. Vervolgens wordt ingegaan op de voorbereidingen van de rijksoverheid per beleidsterrein. Een grafisch overzicht van deze voorbereidingen treft u aan als bijlage 3 bij deze brief3.

Met deze brief en de bijlagen doe ik gestand aan mijn toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Raad Algemene Zaken d.d. 10 juni jl. om een overzicht van de voorbereidingen met u te delen en om in dit overzicht in te gaan op de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Tevens doe ik gestand aan de toezegging van de Minister-President, gedaan tijdens het Plenair Debat over de Europese top d.d. 17 juni jl., om in dit overzicht in te gaan op de communicatie richting het bedrijfsleven ten behoeve van de voorbereidingen op douaneformaliteiten na het aflopen van de overgangsperiode.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl