Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201923987 nr. 326

23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 326 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2019

Op 11 maart heeft de Europese Commissie drie documenten gepubliceerd met betrekking tot de onderhandelingen tussen de EU en het VK over het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. De VK regering heeft in aanvulling daarop nog een eenzijdige verklaring gepubliceerd. Deze documenten zijn resultaat van onderhandelingen in Straatsburg op 11 maart jl. tussen Europese Commissievoorzitter Juncker en EU-hoofdonderhandelaar Barnier met VK premier May en haar team. De gezamenlijke documenten betreffen een verdere verduidelijking van (delen van) het terugtrekkingsakkoord, en een aanvulling op de politieke verklaring over het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK. De Commissie beveelt de Europese Raad van 21-22 maart aan om deze documenten te bekrachtigen in het geval van een positieve stemming over het terugtrekkingsakkoord in het Britse Lagerhuis.

Deze documenten worden u ter informatie toegezonden1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl