23 987 Uitbreiding van de Europese Unie

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 15 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderhandelingen met IJsland voor toetreding tot de Europese Unie gaande zijn;

constaterende, dat IJsland op internationaal beschermde en bedreigde walvissen jaagt en commercieel handel drijft in walvisproducten met andere landen;

constaterende, dat de IWC (The International Whaling Committee) de commerciële walvisjacht verbiedt, en CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species) de commerciële internationale handel in walvisproducten verbiedt, maar dat IJsland deze bepalingen niet respecteert;

van mening, dat Nederland zich hard moet maken om de, tegen internationale afspraken indruisende, wrede walvisjacht te stoppen;

spreekt uit dat voor een eventuele toetreding van IJsland tot de EU de voorwaarde moet gelden dat IJsland de walvisjacht onverwijld beëindigt;

verzoekt de regering er bij de EU-lidstaten en de Europese Commissie nadrukkelijk op aan te dringen dat voor een eventuele toetreding van IJsland tot de EU IJsland onmiddellijk de besluitvorming binnen de IWC en CITES respecteert en derhalve per direct stopt met de walvisjacht en handel in walvisproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Jacobi

Braakhuis

Van Veldhoven

Naar boven