Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201123987 nr. 111

23 987 Uitbreiding van de Europese Unie

Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2010

Hedenmiddag, 9 november, presenteerde de Europese Commissie haar jaarlijkse uitbreidingspakket, bestaande uit de Mededeling «Enlargement Strategy and Main Challenges 2010–2011» en de reguliere voortgangsrapportages. Het pakket reflecteert de visie van de Commissie ten aanzien van het EU toenaderingsproces van de kandidaat-lidstaten (Kroatië, Turkije, IJsland en Macedonië) en de overige landen met toetredingsperspectief (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo).

Hierbij bieden wij u graag bovengenoemde documenten aan1. Het uitbreidingspakket is desgewenst ook elektronisch op te vragen via de website van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/enlargement). De appreciatie van het kabinet gaat u op korte termijn toe.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.