Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201023987 nr. 109

23 987 Uitbreiding van de Europese Unie

Nr. 109 BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 augustus 2010

Bij deze heb ik de eer u, mede namens de minister van Justitie, de rapporten van de Europese Commissie inzake de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het kader van het Coöperatie en Verificatie Mechanisme aan te bieden.1 De Kabinetsappreciatie van de rapporten zal u zo spoedig mogelijk toegaan.

De minister van Buitenlandse Zaken, M. J. M.Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.