Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523725 nr. 11

23 725
Herziening van het adviesstelsel

nr. 11
MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK

Voorgesteld 4 april 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

van oordeel, dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de instelling van vaste colleges van advies inzake wetgeving en bestuur van het Rijk ingevolge artikel 79 van de Grondwet;

van oordeel, dat «bestuur» mede omvat de uitvoering van wetgeving;

verzoekt de regering bij de uitleg van artikel 79 het oordeel van de Kamer in dezen in acht te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koekkoek