Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199723706 nr. 14

23 706
Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)

nr. 14
BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE

Den Haag, 11 september 1997

Aan de staatssecretaris van Justitie

De vaste commissie voor Justitie heeft kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het nader verslag over de Wet op het notarisambt (nr. 12) en de tweede nota van wijziging (nr. 13).

De commissie nodigt u alsnog uit in te gaan op die opmerkingen in het eerste technisch commentaar van de Koninklijke Notariële Broederschap, welke niet van een reactie uwerzijds zijn voorzien. Namens de commissie moge ik u vriendelijk verzoeken de Kamer uw reactie uiterlijk 10 oktober 1997 te doen toekomen.

De griffier van de commissie,

Pe