Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 18

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 1:3, vierde lid, na «bij het gebruik van een» ingevoegd: naar buiten werkende.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de omschrijving van beleidsregel te beperken tot een algemene regel omtrent het gebruik van een naar buiten werkende bevoegdheid. Beheersbevoegdheden, bijvoorbeeld betreffende interne controle, vallen buiten de omschrijving.

Koekkoek