Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 17

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 17
AMENDEMENTEN VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, onderdeel K, wordt, onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande tekst, aan artikel 1A.2.1.6, een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. De motivering van het goedkeuringsbesluit verwijst naar hetgeen in het overleg aan de orde is gekomen.

II

In artikel I, onderdeel K, wordt, onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande tekst, aan artikel 1A.2.2.9 een nieuw lid toegevoegd, luidende:

2. De motivering van het vernietigingsbesluit verwijst naar hetgeen in het overleg aan de orde is gekomen.

Toelichting

Deze toevoeging stelt de eis van extra zorgvuldige motivering bij goedkeuring en vernietiging. In de gevallen waarin behoefte is gebleken aan een overleg, dient uit de motivering te blijken wat de resultaten van dit overleg waren.

De Graaf