23 645 Openbaar vervoer

Nr. 621 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2016

Hierbij informeer ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken (EZ), over de voortgang van het verbeteren van het Openbaar Vervoer (OV) voor toeristen. Vervoerders introduceren een pakket aan verbeteringen om het reizen met het OV voor toeristen aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Om aan de diverse wensen van toeristen te voldoen, komen vervoerders met een aantal vernieuwingen.

Een groeiend aantal buitenlandse toeristen brengt naast de grote steden ook een bezoek aan andere plekken in Nederland. De inzet van NBTC Holland Marketing (NBTC) en de Minister van EZ is het spreiden van toeristen in tijd en ruimte. Het is dus belangrijk dat toeristen makkelijk door heel Nederland met het OV kunnen reizen.

Pakket aan vernieuwingen

Om het aanbod voor toeristen een kwaliteitsimpuls te geven, pakken vervoerders naast de introductie van nieuwe producten ook het verbeteren van de bestaande dienstverlening en distributiekanalen op.

OV-kaarten

Onderdeel van het pakket aan vernieuwingen zijn twee landelijk dekkende OV-dagkaarten. Naar verwachting zullen vervoerders deze producten dit kwartaal introduceren: Het Holland Travel Ticket off peak en het Holland Travel Ticket. De eerste kaart is een dagkaart geldig vanaf 9 uur in de ochtend en op zaterdag en zondag de gehele dag. De kaart kost 39 euro. Hiermee wordt de drukke ochtendspits ontzien. De tweede kaart is een hele dag geldig en kost 59 euro.

(Ter vergelijking: een NS-dagkaart 2e klas kost momenteel € 52,60. Hiermee kan alleen met de trein bij NS en andere treinvervoerders worden gereisd).

Met beide kaarten kan in heel Nederland gereisd worden in bus, metro, tram en trein. De kaarten zijn niet exclusief voor buitenlandse toeristen. Ook andere reizigers kunnen hiervan gebruik maken. Vervoerders hebben hier in hun prijsstelling rekening mee gehouden.

Daarnaast introduceert de regio Zuid-Holland binnenkort een dagkaart voor toeristen. Met deze kaart kunnen toeristen in de provincie Zuid-Holland met bus, tram en metro reizen. Al eerder hebben NS en GVB gezamenlijk het succesvolle Amsterdam Travel Ticket ontwikkeld.

Dit product is een combinatie van twee bestaande kaarten, namelijk een treinretour van Schiphol naar een Amsterdams treinstation en een dagkaart van het GVB.

Ook is het Amsterdam & Region Travel Ticket ontwikkeld. Met dit product is het mogelijk om met de bus, tram en metro in de regio Amsterdam te reizen, naar bijvoorbeeld de Zaanse Schans, Volendam en Zandvoort. De introductie van andere regionale producten wordt door vervoerders onderzocht om zo het pakket verder uit te breiden.

Dienstverlening

Naast dagkaarten maakt ook het verbeteren van de dienstverlening deel uit van het pakket aan vernieuwingen. Het aanpassen van kaartautomaten zodat reizigers op alle treinstations per creditcard kunnen betalen en het aanbieden van tickets in combinatie met treinreizen zijn voorbeelden van stappen die al gezet zijn.

Vervoerders zorgen dat Engelstalige informatie beschikbaar komt via een website die speciaal op toeristen gericht is. Via deze website kunnen bezoekers voor toeristische trekpleisters in heel Nederland gemakkelijk toegangs- en OV-kaarten kopen. Deze website wordt dit kwartaal gelanceerd en daarna doorontwikkeld.

Om de dienstverlening verder te verbeteren staan op Schiphol Plaza vanaf dit kwartaal balies waar toeristen informatie kunnen inwinnen en verschillende OV-kaarten kunnen kopen. Ook achter de douane wordt het mogelijk OV-kaarten aan te schaffen. Deze initiatieven maken deel uit van een grotere campagne om toeristen op Schiphol over het OV te informeren. Dit is een samenwerking tussen Amsterdam Marketing, Schiphol, NS, Connexxion, GVB en Stadsregio Amsterdam.

Vervolg

Om te beoordelen of het pakket voldoende aansluit bij de wensen van internationale toeristen zullen vervoerders na een jaar starten met een evaluatie. Deze evaluatie zal onder andere gericht zijn op verkoop, prijsstelling en gebruiksgemak met als doel om producten verder te ontwikkelen.

Samen met de Minister van EZ blijf ik mij, onder andere via het Nationaal OV Beraad, inzetten voor een aantrekkelijk en toegankelijk OV aanbod voor toeristen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven