Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201623645 nr. 614

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 614 MOTIE VAN HET LID HOOGLAND C.S.

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Zeeland op relatief grote afstand ligt van de Randstad;

overwegende dat in de nieuwe dienstregeling de verbindingen van en naar Zeeland verder verslechterd dreigen te worden, met onder meer vijf minuten extra stoptijd op station Roosendaal en het schrappen van de rechtstreekse verbinding tussen Zeeland en Schiphol;

van mening dat er een redelijk evenwicht gevonden moet worden tussen de belangen van reizigers van en naar de kleinere Zeeuwse stations en die van reizigers van en naar de grotere Zeeuwse stations;

verzoekt de regering, er voor de dienstregeling van 2017 bij NS op aan te dringen om in overleg te treden met Zeeland om te bezien hoe een verslechtering van de verbindingen van en naar Zeeland voorkomen kan worden;

verzoekt de regering tevens, er bij NS, de provincie Zeeland, de betreffende gemeenten en de reizigersorganisaties op aan te dringen om tot een gedragen plan te komen om het Zeeuwse ov in de toekomst te verbeteren en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Albert de Vries

Vermue

Bosman