Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201423645 nr. 561

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 561 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN DE BOER

Voorgesteld 26 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het sluiten van de poortjes op tientallen stations bedoeld is om de sociale veiligheid te verbeteren en om het zwartrijden tegen te gaan;

overwegende dat de stationsgebieden met het sluiten van de ov-chipcardpoortjes minder toegankelijk worden voor niet-reizigers en hulpverleningsdiensten ingeval van calamiteiten;

overwegende dat er goede redenen kunnen zijn voor niet-reizigers om op stations te vertoeven, bijvoorbeeld om iemand af te zetten of om via het station de andere kant van het station te bereiken;

overwegende dat de situatie per station en per gemeente verschilt;

verzoekt de regering, de NS erop aan te spreken om per station in overleg met de betrokken gemeente maatwerk te bieden om daarmee de toegankelijkheid van de stations voor iedereen te waarborgen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de voortgang hierop binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

De Boer