Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201123645 nr. 479

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 479 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 augustus 2011

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft de minister van Veiligheid en Justitie bij brief van 9 maart 2011 (kenmerk 2011Z03731/2011D11865) verzocht om een afschrift van de reactie op de brief van FNV Bondgenoten d.d. 18 februari 2011 inzake sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Omdat sociale veiligheid en meer specifiek geweld tegen werknemers in het openbaar vervoer onderdeel uitmaakt van het programma Veilige Publieke Taak en de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer die beiden onder mijn verantwoordelijkheid vallen, heb ik destijds op de brief van de FNV geantwoord. Dit antwoord treft u bijgevoegd aan.1

Omdat het verzoek van de commissie mij pas onlangs bereikte, ben ik niet eerder in staat geweest te reageren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.