23 645 Openbaar vervoer

Nr. 438 MOTIE VAN DE LEDEN APTROOT EN HAVERKAMP

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ov-chipkaart al door miljoenen reizigers wordt gebruikt, maar nog steeds niet op alle trajecten en voor alle abonnementen en voordeeltarieven gebruikt kan worden;

overwegende, dat het voor de reizigers belangrijk is dat de ov-chipkaart, zoals bedoeld, voor alle openbaar vervoer gebruikt kan worden;

verzoekt de regering om in overleg met de vervoerders duidelijk te maken dat de door hen gewenste invoering van de ov-chipkaart ook de verplichting inhoudt ervoor te zorgen dat deze zonder uitzondering op alle trajecten en in alle omstandigheden gebruikt kan worden;

verzoekt de regering voorts de Kamer voor 15 september 2011 te informeren over de uitkomst van dit overleg en de datum waarop de ov-chipkaart overal en altijd in het openbaar vervoer gebruikt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Haverkamp

Naar boven