23 645 Openbaar vervoer

Nr. 407 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S.

Voorgesteld 1 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onwenselijk is wanneer één marktpartij een ruime meerderheid van de vervoersmarkt in handen krijgt;

constaterende, dat door de fusie tussen de vervoersbedrijven Transdev en Veolia één bedrijf een Nederlands marktaandeel krijgt van rond de 70%;

verzoekt de regering om alles binnen haar mogelijkheden te doen om deze fusie te blokkeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Gent

Dijksma

Naar boven