Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201023645 nr. 381

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 381 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2010

Met uw brief van 27 augustus 2010 (2010Z11951/2010D32381) verzoekt de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat een aantal stukken over de OV-chipkaart uiterlijk 7  september 2010 te ontvangen.

De beantwoording van de vragen van de vaste commissie d.d. 25 juni 2010 inzake het dubbel opstaptarief voor de OV-chipkaart wordt op dit moment afgestemd met de sector. Zodra de afstemming is voltooid zal ik u de antwoorden toesturen, doch uiterlijk één week voor het Algemeen Overleg OV-chipkaart van 29 september a.s.

In de Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart zal ik, na afstemming met de sector, ook ingaan op uw verzoek om informatie over de 78 deelelementen, een overzicht van de eindbeeldstudies en de planning van de nog af te ronden eindbeeldstudies. U zult de Voortgangsbrief, alsmede de door u gevraagde vijf eindbeeldstudies, uiterlijk één week voor het Algemeen Overleg OV-chipkaart ontvangen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings