Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201023645 nr. 338

23 645
Openbaar vervoer

nr. 338
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2010

In vervolg op mijn brief van 21 december 2009 (23 645-331) en in reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van 13 januari 2010 deel ik u mee dat ik de partijen aan wie ik het voorlopige rapport over het onderzoek naar de toiletvoorzieningen over de OV-keten heb gestuurd (vertegenwoordigers van de decentrale overheden die concessies voor treinvervoer verlenen, vervoerders die personenvervoer per trein verrichten en consumentenorganisaties) heb gevraagd om mij uiterlijk 22 januari 2010 hun zienswijze op het rapport te geven. Ik zal u vervolgens vóór 1 maart 2010 het definitieve onderzoeksrapport en de beleidsconclusies die ik trek op basis van het rapport en de zienswijzen toesturen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings