Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823530 nr. 116

23 530 Verdragen in voorbereiding

Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 oktober 2017

Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik u hierbij de lijst toekomen van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 20171.

Op de lijst vindt u enkele ontwerpverdragen die nieuw zijn in vergelijking met de vorige lijst van 7 juli 2017 (Kamerstuk 23 530, nr. 115).

Van deze ontwerpverdragen is een apart overzicht gemaakt (bijlage 1)2.

De ontwerpverdragen die worden aangemerkt als politiek belangrijk, zijn voorzien van een sterretje.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl