23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 438 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 430

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft verklaard tegen een boycot van of sancties tegen de staat Israël te zijn;

constaterende dat Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland, bijvoorbeeld via de bijdrage aan het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, organisaties financieren die openlijk een voortrekkersrol spelen in de «Boycott, Divestment and Sanctions»-beweging;

overwegende dat directe of indirecte financiering van dergelijke organisaties niet alleen onwenselijk is, maar ook in strijd is met de kabinetspositie ten aanzien van een boycot van of sancties tegen Israël;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk de directe of indirecte financiering van organisaties, die op basis van hun doelstellingen of middels hun activiteiten een boycot van of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen, te beëindigen, in het bijzonder van die organisaties die daarin een voortrekkersrol spelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Ten Broeke

Voordewind

Naar boven