23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 415 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 414

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per 1 januari 2016 alleenstaande AOW’ers die voor het eerst AOW ontvangen of verhuizen naar de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan, de gehuwdennorm ontvangen, terwijl hier sinds de totstandkoming van het verdrag in 1984 geen sprake van was;

constaterende dat de regering in de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij en Voordewind op 28 mei 2015, aankondigt om voor de groep vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 naar een oplossing te zoeken;

verzoekt de regering nog dit kalenderjaar in ieder geval voor de genoemde groep met een oplossing te komen buiten de AOW om,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bisschop

Naar boven