Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201523432 nr. 409

23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 409 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 20 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet heeft aangegeven dat het bereid is stappen te nemen tegen organisaties die antisemitische propaganda bedrijven en subsidie ontvangen;

verzoekt de regering, subsidies stop te zetten aan organisaties die antisemitische uitingen doen of deze subsidies doorgeven aan organisaties en/of individuen die zich hieraan schuldig maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren