23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 393 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2014

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 8 september 2014 inzake de mogelijke aanpassing van het systeem van gevangenentoelagen van de Palestijnse Autoriteit.

Naar aanleiding van kritiek op het beleid ten aanzien van betalingen aan gevangenen kondigde de Palestijnse Autoriteit (PA) op 2 september jl. aan dat het Ministerie van Gevangenenzaken vervangen zou gaan worden door een Higher National Commission for Prisoners and Detainees Affairs. Deze Commissie komt rechtstreeks onder de autoriteit van de PLO.

Het kabinet beschouwt het weghalen van deze verantwoordelijkheid bij de PA als een stap in de goede richting. Zoals eerder gemeld aan uw Kamer worden de donorbijdragen van Nederland en de EU niet gebruikt voor toelagen aan gevangenen. Het kabinet blijft kritisch ten aanzien van het bestaande systeem van gevangenentoelagen. Het kabinet zal de dialoog over dit systeem met de Palestijnse autoriteiten voortzetten.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Naar boven