Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201423432 nr. 372

23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 372 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2014

Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan de Israëlische minister van Defensie. Het bezoek past bij het kabinetsstreven naar verdieping van de bilaterale banden met Israël op diverse niveaus, zoals uiteengezet in de brief van 19 december 2013 (Kamerstuk 23 432, nr. 357).

Zoals bekend werken Nederland en Israël al langere tijd samen op defensiegebied. Ik acht het van belang nadere afspraken te maken over de status van het bezoekende personeel en over uitvoeringsaspecten, zoals de financiën. Wij hebben daartoe vandaag een gezamenlijke verklaring getekend (zie bijlage1).

Op dit moment betreft de defensiesamenwerking met Israël in hoofdzaak de volgende aspecten:

  • Gebruikmaking van Israëlische trainingsfaciliteiten door militairen van het Korps Commandotroepen (enkele weken in 2012 en in 2014);

  • Kennisuitwisseling over technische aspecten van op afstand bestuurbare vliegtuigen;

  • Kennisuitwisseling over maatregelen tegen geïmproviseerde explosieven (IED’s);

  • Kennisuitwisseling over cyber;

  • Wederzijdse deelneming aan cursussen, trainingen en seminars.

De activiteiten stroken met het kabinetsbeleid ten aanzien van Israël en worden uitgevoerd binnen de internationaal erkende grenzen van beide landen. De belangrijkste aspecten van de samenwerking komen aan de orde in de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de internationale militaire samenwerking. Zoals te doen gebruikelijk, ontvangt u een nader verslag naar aanleiding van mijn bezoek.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer