Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201323432 nr. 344

23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 344 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2013

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 1 mei 2013 inzake het rapport van Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi getiteld «Dutch economic links with the Occupation».

Het kabinet heeft kennis genomen van het rapport van Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi over de handels- en investeringsrelaties tussen een aantal Nederlandse bedrijven en bedrijven in nederzettingen. Het rapport meldt dat 38 in Nederland gevestigde bedrijven handelsbetrekkingen onderhouden met ondernemingen in nederzettingen. De handel betreft voornamelijk landbouwproducten.

Hoewel niet verboden, worden economische relaties tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in nederzettingen in de bezette gebieden door de Nederlandse overheid ontmoedigd.

De Nederlandse ambassade in Tel Aviv en andere onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallende instellingen verlenen geen diensten aan bedrijven die gevestigd zijn in Israëlische nederzettingen en Nederlandse bedrijven die aldaar zaken willen doen. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv informeert Nederlandse bedrijven over de internationaalrechtelijke aspecten van ondernemen in bezet gebied. Betrokken Nederlandse bedrijven zullen waar nodig worden aangesproken op hun optreden.

Sinds 2000 gelden onder het EU-Israël Associatie-akkoord gunstige invoertarieven voor producten uit Israël. Met Israël is overeengekomen dat producten uit nederzettingen niet voor deze preferentiële tarieven in aanmerking komen. Israël werkt eraan mee dat producten uit nederzettingen als zodanig door de douanes van EU-lidstaten kunnen worden herkend. Controles door de douane geven geen aanleiding te veronderstellen dat deze regeling niet goed functioneert. Een systeem van postcodes dat voor uitvoering van de regeling is ontworpen is recent geactualiseerd.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans