Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201223432 nr. 329

23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2012

Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 16 maart 2012 inzake berichten over het standpunt van de EU met betrekking tot de veroordeling van geweld door Israëlische kolonisten.

Deze berichten hebben betrekking op een interne notitie van de vertegenwoordigers van EU-lidstaten in de Palestijnse Gebieden over geweld van Israëlische kolonisten. De notitie vormt een intern ambtelijk advies en is naar haar aard dus niet politiek of juridisch bindend. Op deze notitie rust een algemeen procedureel voorbehoud van Nederland.

Beleidsvorming dient in de hoofdsteden en in Brussel plaats te vinden. Dat is de plek waar het rapport inhoudelijk besproken dient te worden en waar over eventuele beleidsaanbevelingen moet worden gediscussieerd.

Het kabinet heeft de omgang met rapporten van lokale EU-vertegenwoordigers ten principale aan de orde gesteld in Brussel. Goede regie en aansturing door Europese Dienst voor Extern Optreden bij de opstelling van deze rapporten en een goede inkadering daarvan in beleidsprocessen is noodzakelijk. Zij zijn bedoeld voor interne beleidsvorming, niet voor publicatie. Het is kwalijk dat rapporten uit Oost-Jeruzalem/Ramallah regelmatig worden gelekt. Het «lekken» van rapporten verhindert het voeren van een vrije, interne discussie over toekomstige beleidslijnen. Een intern onderzoek naar de overtredingen van de regels met betrekking tot vertrouwelijkheid is noodzakelijk, alsmede aanscherping van procedures teneinde toekomstig «lekken» te voorkomen.

Nederland is het eens is met de weergave van gegevens in het rapport. Nederland verwerpt geweld door kolonisten. Zoals ook vermeld in antwoorden op vragen van het lid Timmermans van 16 november 2011 (aanhangsel 984, vergaderjaar 2011–2012) keurt het kabinet vernielingen door kolonisten van Palestijnse eigendommen en geweld tegen overige doelwitten ten zeerste af. In dit verband steunt Nederland de verklaringen hierover van de EU Hoge Vertegenwoordiger.

Premier Netanyahu en andere leden van zijn regering hebben zich ondubbelzinnig uitgesproken tegen gebruik van geweld door kolonisten. Hij heeft maatregelen aangekondigd om het geweld te beteugelen. Het kabinet moedigt Israël aan dit beleid voort te zetten.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal