Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523250 nr. 13

23 250
Regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen)

nr. 13
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 september 1995

HET VOORSTEL VAN WET WORDT ALS VOLGT GEWIJZIGD:

In artikel 15, eerste lid, vervalt het woord «lagere».

TOELICHTING

Omdat de term «lagere» geen passende formulering is om de verhoudingen tussen de verschillende overheden aan te duiden, meen ik dat de wet op dit punt aanpassing behoeft.

Met deze aanpassing wordt geen materiële wijziging beoogd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink