Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201623235 nr. 155

23 235 Thuiszorg

Nr. 155 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat FNV, CNV, VNG en het Ministerie van VWS sinds december 2015 werken aan een pilot ten bate van een duurzame toekomst voor ondersteuning thuis;

constaterende dat de aanpak uit drie pijlers bestaat waaronder de pijler reguliere banen behouden in loondienst tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden;

verzoekt de regering, vanuit het perspectief van de Wmo 2015 de Tweede Kamer voor het zomerreces te informeren over de huidige stand van zaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer