23 235 Thuiszorg

Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2013

In vervolg op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Tweede Kamer voor het AO over Sensire van hedenavond 7 november te informeren over het akkoord in de Achterhoek en de signalen van de onafhankelijk waarnemer (de heer Borstlap) stuur ik u mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Principe-Achterhoekakkoord dat partijen in de Achterhoek vandaag hebben gesloten1. De rapportage van de onafhankelijk waarnemer is nog niet beschikbaar. De verwachting is echter dat wij u die binnen afzienbare tijd zullen kunnen sturen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven