Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201323235 nr. 102

23 235 Thuiszorg

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 10 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten de plicht hebben erop toe te zien dat aanbieders van huishoudelijke hulp onderhandelen over het overnemen van personeel tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden;

van mening dat gemeenten de plicht niet naar behoren vervullen;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat thuiszorgmedewerkers met behoud van salaris en arbeidsrechten overgenomen worden indien gemeenten kiezen voor een andere aanbieder van huishoudelijke hulp en zo nodig in te grijpen wanneer gemeenten hier lak aan hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema