Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201822660 nr. 67

22 660 Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU en van een delegatie uit het Europees Parlement

Nr. 67 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2017

Hierbij wordt aan de Kamer ter kennisneming toegezonden het verslag van de rapporteurs inzake transparantie1. Het verslag is opgesteld door de leden Omtzigt, Leijten en Van Rooijen en vastgesteld door de vaste commissie voor Europese Zaken tijdens de procedurevergadering van 16 november 2017. Dit verslag zal worden gepresenteerd tijdens de plenaire COSAC bijeenkomst van 26-28 november 2017 te Tallinn.

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl